Privacy

De door u meegedeelde persoonsgegevens worden door AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed (Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, Informatieveiligheid@antwerpen.be) verwerkt.

UW GEGEVENS ZULLEN UITSLUITEND WORDEN GEBRUIKT VOOR:

 • Om te kunnen deelnemen aan activiteiten zoals workshops, evenementen en rondleidingen bij de AG CIA en zijn musea (uitvoering overeenkomst)
 • Bij het aankopen van tickets voor het afleveren van de tickets, toegangscontrole, servicemailing voor/na jouw bezoek en voor het opnemen van contact ingeval het programma wijzigt of geannuleerd wordt (gerechtvaardigd belang)
 • Bij het raadplegen van de online collectiecatalogus (toestemming betrokkene)
 • Voor de bibliotheekwerking (toestemming betrokkene)
 • Voor het onderhouden van persrelaties (gerechtvaardigd belang)
 • Voor communicatiedoeleinden (toestemming betrokkene)
 • Voor het versturen van updates, nieuwsbrieven, marketing e-mails en uitnodigingen gebaseerd op je locatie, leeftijd, taal en extra interesses (toestemming betrokkene)
 • Voor de financiële administratie, zoals het aanmaken, versturen en ontvangen van bestelbonnen, facturen en schuldvorderingen (uitvoering overeenkomst)
 • Voor het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)
 • Beveiliging van de musea, onze infrastructuur, personeelsleden en bezoekers (algemeen belang)
 • Analyseren van trends en statistieken (anoniem)

DOORGIFTE AAN ANDERE PARTIJEN

AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed geeft uw persoonsgegevens door aan volgende partij(en):

 • Het verkopen van toegangstickets, het reserveren van workshops en rondleidingen (Typeform, ESB-TSB, Syx Automations, GlobalTicket)
 • Het versturen van persberichten (Prezly)
 • Het opslaan en verwerken van gegevens in de cloud (Microsoft, Salesforce)
 • Het verzorgen van de internetomgeving voor webhosting en mailhosting (Microsoft, DigitalOcean, Digipolis Antwerpen)
 • Het verzorgen van de IT-infrastructuur (Digipolis)
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie (EASI)
 • Het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen (Mailchimp, Salesforce)
 • Het registreren van bibliotheekbezoekers (Koha)
 • Het ontsluiten en raadplegen door bezoekers van de collectie

BEWAARTERMIJN

Uw persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Een zelf aangemaakte account op KOHA wordt na drie jaar inactiviteit automatisch verwijderd.

We verbinden ons ertoe persoonsgegevens niet langer bij te houden dan maximaal tien jaar na het laatste gebruik of beëindiging van de samenwerking.

Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens door AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed gewist.

UW RECHTEN

Ingevolge de VERORDENING (EU) 2016/679 van 27 april 2016, de zogenaamde Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een recht van inzage, verbetering en desgevallend het wissen van uw gegevens. Neem voor de uitoefening van deze rechten contact op met informatieveiligheid@antwerpen.be of info@momu.be.

Verder hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheden, als u vindt dat uw gegevens op een foutieve manier verwerkt zouden worden.

U kan hiervoor terecht bij de Vlaamse Toezichtscommissie of de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Vlaamse Toezichtscommissie
Koning Albert II Laan 15
1210 Brussel
België

Tel. 02 553 20 85
contact@toezichtcommissie.be

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
België

Tel. 02/274.48.00
Fax. 02/274.48.35
contact@apd-gba.be

Indien u vragen zou hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens zoals omschreven in deze verklaring, kan u steeds onze functionaris voor de gegevensbescherming contacteren via informatieveiligheid@antwerpen.be.

Versie 31/05/2023